Fem teatrar i Norrland i den största teaterproduktionen under Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Turné till sju städer i norr.

Premiär 3 maj, Umeå
Spelas i Luleå 27-28 maj, Kiruna 3 juni