Från 3 år. Texter/ramsor/sånger av Lennart Hellsing

Händelserik...roligt hela tiden. NSD Svängig lovsång till Hellsing. NK
4-5 o 11 okt kl 13.00 o 14.30. Därefter turné.