Teaterhuset

Teaterhuset i Norra hamn stod klart 1986 med tre scener, verkstäder, ateljéer samt loger.
Arkitekt Hans Tirsén, har i huset tagit upp formen från de gamla sjömagasin som historiskt har funnits i hamnen. Det är vackert beläget vid vattnet, vilket förädlar Luleås stadssiluett. Publikutrymmena på entréplanet har under hösten 2010 renoverats och en ny restaurang, Bistro Norrland, invigdes i januari 2011. 

Fasaden

Erling Johansson, en av länets mest aktiva och kända konstnärer har skapat skulpturgrupper som klättrar uppför Teaterhusets fasader. En arkitektoniskpoetisk tolkning av teaterns strävan som konstnären beskriver på detta sätt:

"Denna skulptur flätar arkitektur och koreografi med fiskarens nätverk, samens ristningar och bondens bomärken, till en topografi som utgör en högrest stolt låga berättande om människornas "luft och eld." Lågan slickar teaterns väggar på båda sidor. Den strävar rakt uppåt. Den visar sig för grannarna på baksidan medan framsidan speglar sig i havet. Den visar sig för hela staden, ända från Bodenvägen."