Våra ledstjärnor

För att utveckla teaterns verksamhet samt vara en dynamisk och långsiktigt hållbar arbetsplats, där medarbetare och verksamhet utvecklas och där alla känner sig delaktiga, samarbetade Norrbottensteatern med TRS-Trygghetsrådet 2009-11.

Samarbetet innebar en översyn och utvärdering av teaterns organisation, med hela personalens medverkan, samt att vi gemensamt arbetade fram LEDSTJÄRNOR för Norrbottensteaterns personal:

Modopati

Mod förutsätter empati – empati förutsätter mod

Delaktighet

Genom eget ansvar och att få vara en del i gemenskapen

Öppenhet

Att vara lyhörda med en öppen kommunikation, internt/externt

Utveckling

Att vara engagerad och tänka nytt och framåt

Hög kvalitet

Att göra vårt yttersta, med rätt kompetens