Teaterordlista

Akt Pjäsindelning
Applådtack Skådespelarnas tack till publiken
Belysningsmästare Ansvarar för ljuset under föreställningen
Black När allt ljus släcks på scenen
Byxa Intäckning vid scenens sidor
Dekor Scenbild, scenografin
Dramatiker Författare av dramatik
Dramaturg Konstnärlig rådgivare vid teatern. Bearbetar och analyserar texter
Epilog Efterspel, slutord
Fars Uppsluppet lustspel
Foajé Den delen av teatern där publiken är innan föreställning samt i pausen
Fond Den del av dekoren som täcker bakväggen
Följespot Det ljus som följer skådespelaren. Förs manuellt
Inspicient Har under repetitions- och föreställningstiden det övergripande ansvaret
Intäckning Tyg som täcker in väggarna på scenen, oftast svart
Kollationering Den gemensamma starten för alla som ska arbeta med en produktion
Scenografimodell, kostymskisser, marknadsföring och manus presenteras.
Kuliss Flyttbar dekor som är målad
Ljusbrygga Ramp för belysning som hänger över scenen
• Maskör/Perukmakare Har det konstnärliga ansvaret för smink, peruk och mask
Monolog En skådespelare som ensam framför en text
Parkett Åskådarutrymme i jämnhöjd med scenen
Passning När scenpersonalen flyttar kulisser eller rekvisita under föreställningen
Patinerare/infärgare Ansvarar för att nysydda kostymer ser använda och slitna ut
Produktion Kallar man arbetet med en pjäs från planeringsstadiet till utvärderingen efter
föreställningsperioden
Prolog Förspel, inledning
Proscenie Den ram som avgränsar scen och salong
Pundare Järntyngd som håller kulisser på plats
Ramp Gränsen mellan scen och salong
Regissör Har det konstnärliga och organisatoriska ansvaret för en uppsättning
Rekvisitör Tillverkar, skaffar fram och är ansvarig för lösa föremål under föreställningen
Ridå Draperi som döljer scenen vid föreställningens början och slut, ibland även mellan
akterna
Tvärstång över scenen där man kan hänga lampor, tyg eller liknande
Salong Den delen av teatern där publiken sitter
Scenmästare Ansvarar för det tekniska arbetet på scenen
Scenograf Ansvarar för utformningen av dekoren, ibland också för kostym och rekvisita
Sufflör Följer manuskriptet under föreställningen och hjälper skådespelarna om de kommer
av sig
Teatervärd Person som vaktar ytterkläder i garderob och tillsammans med teknikerna
ansvarar för säkerheten under föreställningen.
Tillskärare Ansvarar för mönster och tillskärning av kostymer
Tågvind Scenmaskineri i taket ovanför scenen