Partners

teaterhuset1.jpg

Vill ni vara med och bidra till långsiktiga satsningar som leder till ökad konkurrenskraft och företagsetableringar i regionen? Är svaret ja – då är Norrbottensteatern en partner för er.

Norrbottensteaterns verksamhet har 50 000 besökare varje år och når ut i hela länet. Det finns stora möjligheter för regionens företag att exponera sig och vara med i utvecklingen av en levade region. Norrbottensteatern har ett väl utvecklat samarbete med näringslivet och är ett starkt varumärke både i länet och nationellt.

NÅGRA AV PARTNERSSKAPETS FÖRDELAR
Ni bidrar till en modern och attraktivt region att vilja leva och bo i.
Ni är med och utvecklar Norrbotten till en socialt hållbar region genom värdegrundsarbete
i skolor, företag och myndigheter.
Ni skapar mervärde och stärker era affärer genom unika möjligheter till spännande och stimulerande affärssamarbeten och positiva kundupplevelser, med kultur som tema.

VAD ERBJUDER NORRBOTTENSTEATERN
Bästa exponering mot en bred, inflytelserik och köpstark målgrupp. Sponsorerna exponeras i vår foajé, i höst-och vårprogram program, programblad och i annat tryckt material samt på Norrbottensteaterns webbplats samt sociala medier. Mängden exponering och utrymme beror på vilken nivå som väljs och hur avtalet utformas.
• Tillgång till en unik mötesplats där kundaktiviteter och specialarrangemang kan skräddarsys efter önskemål.
• Möjlighet att stärka kundrelationer genom kultur och nätverka med andra företag i regionen.
• Intern utveckling och personalvård genom erbjudanden och rabatter till de anställda.
• Inbjudningar till diverse nätverkskapande aktiviteter, så som årliga partnersträffar och ambassadörsträffar.
• Biljetter till premiärer och förtur vid biljettköp till attraktiva föreställningar.

Välkomna till Norrbottensteatern!
Karin Enberg, Teaterchef

Anslagsgivare

Samarbetspartners

1967-års klubben

För dig som vill vara med och stötta Din teater!

Kontakt

Kontakta oss för mer information