Partners

Ett stort tack till våra samverkanspartners och anslagsgivare som gör det möjligt för oss att utveckla kulturen och bidra till en attraktiv region att besöka och bo i! 

Vi söker fler partners för långsiktiga samarbeten!
Norrbottensteatern erbjuder ett samarbete med ett starkt varumärke som når ut i hela länet med 50 000 besökare varje år. Att synas tillsammans med oss innebär exponering mot en bred, inflytelserik och köpstark målgrupp. Partnerskapet innebär även tillgång till en unik och kreativ mötesplats med högkvalitativ underhållning, ljus och ljud samt restaurang. I vår miljö kan ni förlägga kundaktiviteter, konfersenser mm i syftet att stärka kundrelationer och affärssamarbeten, utöka nätverk samt ge en positiv intern utveckling och personalvård. Genom ett affärsmässigt samarbete är det vår målsättning att skapa ett mervärde med stärkta affärer samt att utöka våra möjligheter att bidra till en attraktiv region genom utvecklad kulturupplevelse.

För mer information, vänligen kontakta vår försäljnings- och marknadschef
Annica Sand

 

 

Anslagsgivare

Norrbottensteaterns anslagsgivare

Samverkanspartners

Våra samverkanspartners